مطالب توسط z.sadat

نمایندگی ایران رادیاتور بلوار دانش آموز -نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در بلوار دانش آموز

نمایندگی ایران رادیاتور بلوار دانش آموز توضیحاتی درباره فلومتر وظیفه در پکیج: تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام میکند.نمایندگی ایران رادیاتور بلوار دانش آموز عملکرد داخلی فلومتر : از یک توربین و یک سنسور ایجاد شده که با باز شدن آب گرم مصرفی توربین شروع به چرخش میکند سنسور روی فلومتر این […]