رادیاتور بوتان

نمایندگی بوتان در طالقانی کرج

رادیاتور شوفاژ امروزه جزو پرکاربردترین تجهیزات
گرمایشی در ساختمان‌های عمومی و منازل می باشد
و اولین شخصی که سیستم گرمایشی آب گرم مرکزی
را ابداع نمود چرا حالا سوئدی در سال ۱۷۱۳ میلادی بود
۱۹۷۰ برای اولین بار از رادیاتورها که با بخار آب
گرم می‌شد برای گرمایش استفاده از سیستم گرمایی
تکامل جدید یا تا آنکه در سال ۱۸۳۱ سیستم کامل
گرمایشی آب گرم را که مجهز بود به نام خود به ثبت رساند
تا بهترین سیستم گرمایشی آبگرمکن شباهت زیادی
با سیستم‌های متداول امروزی نیز دارد در سال ۱۸۳۳
توسط انگلیسی به نام ابتدا شد از سال ۱۹۵۱
پمپ های آبگردان وارد سیستم های گرمایشی
گردید رویکرد عمومی مردم به استفاده از شوفاژ
نمایندگی تعمیرات پکیج بوتان کرج طالقانی

تعمیرات پکیج بوتان طالقانی کرج را..

به طور قابل معاصر های افزایش یافت دره گرم شدن
اتاق توسط رادیاتور به صورت جابجایی آزاد و یا طبیعی می باشد
و هوای بالای رادیاتور معمولاً به دلیل گرم شدن سبک
شده و به طرف بالا بالا حرکت میکند و هوای سرد
در مقابل اتاق جایگزین می‌شود به همین ترتیب
یک چرخه طبیعی در جریان هوا اتاق به وجود آمده و
دمای تمامی نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم می شود
در این راستا سیستم حرارت مرکزی با بهره گیری
از سیال عامل جهت انتقال انرژی حرارتی از واحد
مولد گرما به لحاظ صورت استفاده و دسترسی
آسان هزینه نصب و نگهداری مناسب عدم ایجاد
آلودگی اجتناب ناپذیر در سیستم های احتراقی
نظیر بخاری از چند دهه پیش تاکنون در بسیاری از
اماکن و خصوصی نظیر منازل مجتمع های مسکونی
ساختمان های اداری ورزشگاه ها بیمارستان ها از کاربرد
موفقی برخوردار شده است خدمات پس از فروش پکیج بوتان
طالقانی