نمایندگی بوتان کرج ادرس نمایندگی بوتان کرج تلفن

نمایندگی بوتان کرج ادرس با داشتن

نمایندگی بوتان کرج ادرس چرا باید پکیج را به
هیچ وجه ممکن از خاموش نگذارید
این موضوع می توانیم نام ببریم زمانی که شما کسی
رو خاموش می کنید یعنی چه کلید آن را از پریز می کشید
پکیج عملاً هیچ عکس العملی از خود نمی تواند
نشان دهد
در بعضی از مواقع که پکیج در بالکن یا آشپزخانه دست
می باشد به دلیل عدد چرخش پمپ و وجود اتومبیل
در قسمت بالای کم رسوب ایجاد می شود و روتور
در داخل استاتور جام می گردد یا قفل گردد و
بعد از گذشت زمان هنگامی که شما دستگاه را به
برق میزنی و می خواهید استفاده کنید یا از مدار
گرمایش یا آب گرم مصرفی در زمانی که کم کم
شروع به حرکت می کند به دلیل رسوبی که
پیدا کرده جام شده و قابلیت چرخش ندارد
نمایندگی بوتان کرج ادرس

ادرس نمایندگی بوتان کرج

که به چرخش در نمی‌آید حاکی است آمپر کشیدن
برق است در صورتی که آمپر بیشتر از حد پمپ کشد
باعث می شود برد پکیج بوتان آسیب ببیند
اطلاعاتی که باید در رابطه با روشن و خاموش بودن
پکیج بدانید در اختیار شما قرار داده ایم اگر به هر
طریق ممکن  مسافرت از خانه خروج نمودید و
تمایل به خاموش نمودن پکیج بوتان خود داشتید
هرگز دستگاه را از برق نکشی می‌توانید شیر گاز
را از ورودی ساختمان قتل در محیط دستورالعمل
های اولیه نمایندگی بوتان در باغستان باز نمودن
کارتون بسته بندی محصول دقت کنید که دستگاه
سالم و کامل باشد در غیر اینصورت با
نمایندگی بوتان کرج ادرس تماس بگیرید

به دنبال نمایندگی بوتان کرج

دستگاه باید توسط سرویسکار مجاز شرکت
صنعتی بوتان و یا نمایندگی بوتان کرج ادرس گردد
دستگاه شوفاژ باید برای موارد مصرفی که شرکت
صنعتی بوتان پیش‌بینی نموده است استفاده شود
هیچ گونه مسئولیتی متوجه نمایندگی بوتان
در خصوص خسارت وارد شده توسط افراد و اشیا و
حیوانات به دلیل اشتباهات هیدن نصب و تنظیم و
سرویس غیر سعید نخواهد بود در صورت مشاهده
هرگونه نشتی آب از دستگاه شیر تغذیه کننده را
ببندید و سریعاً  و تقلب نمایید به طور منظم چه کنید
که فشار کاری مدار گرمایش سیستم بین یک تا یک
و نیم بار باشد در غیر این صورت به سرویس خدمات
شرکت صنعتی بوتان اطلاع دهید در صورت عدم
استفاده طولانی مدت از دستگاه به نکات زیر توجه نمایید
شیر ورودی آب و گاز و دستگاه را ببندید اگر خطر
یخ زدگی وجود دارد آب داخل مدار آب مصرفی و گرمایش
را تخلیه نمایید دستگاه شوفاژ باید حداقل یک بار در سال سرویس شود