نمایندگی بوتان در منظریه نمایندگی پکیج بوتان منظریه نمایندگی فروش بوتان عظیمیه تعمیرات پکیج بوتان در عظیمیه نمایندگی تعمیرات پکیج بوتان منظریه خدمات پس از فروش پکیج بوتان در منظریه

کار
قطعات
تعمیرات
دقت

نمایندگی بوتان منظریه کرج

نمایندگی بوتان در منظریه اگر بخواهیم فرآیند
تبدیل نوع گاز سی ان جی و ال پی جی را توضیح دهیم
این است که هر تبدیل گازی از شهری به مایع و بلعکس
تا بعد از نصب شوبات به آسانی قابل انجام می باشد
زمانی که تبدیل انجام می‌گردد نگران این موضوع
تعمیرات پکیج بوتان در منظریه کرج نباشید چراکه
فقط نوع سوخت آن قابل تغییر می باشد و قطعات
آن تعویض نمی گردد محصول با اطلاعات ذخیره شده
بر روی بارکد برای عمل با گاز شهری جی ۲۰۳۰ تنظیم
میگردد نوع سوخت استفاده از قطعاتی که به همین
منظور به صورت یک مجموعه در داخل یک کیسه در
نظر گرفته شده است برحسب نیاز قابل تبدیل است
بسته تبدیل گاز شهری به مایع و سه تبدیل گاز مایع
بشری برای انجام تبدیل نوع گاز شوفاژ مطابق
دستورات زیر باید عمل کنید جریان برق از باتری به
شوفاژ را قطع نموده و شیر گاز اصلی را ببندیم روی
شوفاژ رو برداریم و بعد از اون درب محفظه احتراق
بازنمایی در شوفاژ هایی که مدل si باید ابتدا در
محفظه بسته را بردارید کابل برق ورودی به
دستگاه را از پریز جدا نمایید .

نمایندگی تعمیرات پکیج بوتان منظریه

شوفاژهای دیواری پکیج بوتان قطعه لاستیکی درزبند
کابل از جعبه هوا را جدا نمایید
های نگهدارنده مشعل را باز کنید و آن را به همراه
اتصالات تکافل مربوط به بیرون آورید با استفاده
از یک آچار بوکس یا آچار تخت ناظر باشقا را
باز نموده و آنها را با نازل هایی که در بسته مربوط
می‌باشند جایگزین نمایید حال مجدداً مجموعه مصر
را در جای خود به روی صفحه پشتی محفظه
احتراق ببندید قصه در کابل را در جای خود را به
روی محفظه بسته قرار دهید و درب محفظه احتراق
را مونتاژ نمایید.نمایندگی بوتان منظریه کزج
برای تبدیل از گاز شهری به مایع پول را بر روی برد
کنترل اصلی جا بزنید و اگر برای تبدیل عکس
از گاز مایع به شهری پل ۲۰۰۱ را از جای خود
به روی برد کنترل اصلی بگذارید
تعمیرات پکیج بوتان منظریه کرج